Kangaroo Global Linguistics (KGL) e състезание по английски език, отворено за всички ученици от 8 до 17 годишна възраст.

KGL се провежда по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от Institute for the Development of Educational Assessment (IDEA). 

Международното състезание Kangaroo Global Linguistic, провеждано у нас от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, обяви датите за 2021 г.:

  • 27 февруари 2021 г. /събота/ за провеждане на вътрешноучилищния кръг;
  • 20 март 2021 г. /събота/ за провеждане на националния кръг.

Родителите на желаещите ученици да участват в състезанието, подават декларация за участие в срок до 15.02.2021 към класен ръководител 2-4.клас или учител по английски език 5-7.клас.

Таксата за участие е 16.лв.

https://www.cambridgeschools.bg/competitions

By admin