Месец: юни 2022

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В 5.КЛАС

ЗАПИСВАНЕ С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 27 И 28.06.2022 НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕ. Класирането е по първо желание, съгласно подадените заявления. Некласираните ученици…

Прием с класиране в 5.клас за учебната 2022/2023 година в иновативни STEAM паралелки

Уважаеми родители на бъдещи петокласници в 43.ОУ от други училища, от утре 16.06.2022г. до 22.06.2022г.вкл. стартира кампанията за прием с класиране в 5.клас за учебната 2022/2023 година в иновативни STEAM…