Честито на цялата общност на 43.ОУ! Правителството на Република България одобри списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, 73 училища получават статут на иновативни за първи път, сред които и нашето 43.ОУ!!!⭐⭐⭐⭐⭐Предложените от нас в проект иновации, са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в съдържанието на обучението, нов и усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми. Иновациите стартират в 1 и 5.клас за учебната 2021/2022 година.

By admin