43.ОУ засади 12 нови фиданки в училищния двор, като част от кампанията на Столична община „Моето зелено училище „. С тях, озеленяването на училищния двор вече наброява над 40 новозасадени дървета/ храсти за последните две години. Променяме училищната среда и с помощта на цялата общност, само си представете училищния двор след няколко години – още по-зелен и още по-уютен за щастливите деца на 43.ОУ. Да го пазим заедно!

By admin