Няма как да не се похвалим в 43.ОУ! Браво на децата и родителите на 43.ОУ! Днес – 29.05.2021г. се осъществява поредната ни идея за един уютен, подреден, зелен и защитен училищен двор със зелена класна стая. Той е плод от съвместните ни усилия с родители на ученици от училището. Инвестирахме значителни усилия, време и средства от училищния делегиран бюджет, за да може това да се случи. А родителите инвестираха от свободното си време и доброволния си труд, за да се случи това. Днес зелената ни класна стая придобива завършен вид, а оградата е покрита от зелени оградни пана. Благодарим на родителите Румен Сокуров, Константин Георгиев, Радослав Чалъков, Валентин Георгиев, Владислав Славейков, Графиня Димитрова, Моника Вачева и семейство, Виолета Тодорова, Танчо Димитров, Ивайло Алексиев, Владислав Йорданов, Лазар Лазаров, Илина Стефанова, Красимира Минева, Мария Сотирова, Мария Георгиева, Теодора Чалъкова – за ангажираността, за отделеното време и труд в полза на децата на 43.ОУ. Нека примерът ви бъде мотивация за всички родители, защото заедно винаги можем повече.

By admin