Категория: Обществен съвет

Обществен съвет 43. ОУ „Хр. Смирненски“

Мандат  декември 2019 – декември 2022 г. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ,…