STEAM FAST ART CERAMIC PROJECT!!! 🥰5. г клас във вихъра на ръчно изработване на декорации върху керамика и приложните изкуства под ръководството на г-жа Катя Вучкова, в направление STEAM ART бързо изкуство, в което всеки ученик може свободно да изрази себе си, настроението си, да изгради симетрия, да създаде красив продукт. 😍

By admin