Уважаеми родители,

Срокът за попълване на анкетата е 31.08.2020г.

Настоящата анкета има за цел да проучи нагласите на родителите по долупосочените въпроси във връзка с началото на новата учебна година. Окончателна организация на училищното столово хранене ще стане след официални разпоредби на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

https://forms.gle/HnTWaXnYk2DXymmF8

By admin