БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ И БЕЗПЛАТНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ Kid Control For Parents 

Уважаеми родители, 43.ОУ предлага на вашето внимание приложението Kid Control For Parents, като можете да го използвате безплатно , за да контролирате дейностите на детето си в интернет мрежите през мобилни устройства.

Училището има ексклузивен договор за безплатно и безвъзмездно ползване на приложението за целите на безопасния интернет. Запознайте се с условията по договора и декларация по защита на личните данни, публикувани по-долу, за да сте информирани за регламента и правилата за ползване. За безплатното ползване на приложението, моля да заявите през класен ръководител код за достъп на 43.ОУ, който се въвежда при регистрацията за ползване.

Кликнете върху изображението на ДАЗД, за да отворите НАРЪЧНИК за безопасен интернет на Държавна агенция за закрила на детето.

Държавна агенция за закрила на детето

Кликнете върху изображението, за да отворите НАРЪЧНИК за безопасен интернет на Държавна агенция за закрила на детето.