Уважаеми родители, няколко съобщения:

1. От утре – 10.05.2021 в класните стаи се връщат 6.клас, те ще учат в класните си стаи на ет.3.

2. Учениците от 5.клас също ще учат присъствено в периода 10-14.05.2021, след това излизат онлайн.

3. От утре се подават към класните ръководители заявления за целодневна организация /занималня/ за 2021/2022 година. Не изпращайте заявленията към училищната поща.

4. От утре се подават към класните ръководители заявления за отказ от занимания за периода от 07.06 до 23.06 за учениците от 1,2 и 3.клас. Не изпращайте заявленията към училищната поща.

5. От утре се подават към класните ръководители заявления за отказ от занимания от 16.06 до 30.06 за учениците от 4.клас. Не изпращайте заявленията към училищната поща.

6. От утре се подават към класните ръководители заявления за избор на паралелка в 5.клас за учениците, завършващи 4.клас. Не изпращайте заявленията към училищната поща.

7. От утре и след проведени родителски срещи, се подават заявления към класен ръководител за избор на предмети в ИУЧ /избираеми учебни часове/ за учебната 2021/2022 година от родителите на1,2,3,5 и 6.клас. Не изпращайте заявленията към училищната поща.

8. Ученици, които имат нужда от допълнителна работа за изчистване на пропуски от обучението и са определени от преподавателя, участват задължително в допълнителните занимания през юни.

9. Учениците от 4.клас подават заявления за предмети в ИУЧ /избираеми учебни часове/ след класиране по паралелки за 5.клас.

10. На 18.05.2021 – вторник, учениците да носят цветя за традиционното плетене на венци за училищния празник, който ще се състои на 20.05.2021 от 9.00ч. в училищния двор. Напомняме, че 19.05 е неучебен ден. Заявленията са достъпни в сайта на училището, меню „Документи“.

By admin