В системата за прием в първи клас трябва да генерирате заявление за записване, да го попълните и принтирате, с което да дойдете да запишете детето си, носейки удостоверението за завършена подготвителна група в оригинал. В училище трябва да попълните заявление по образец за избор на паралелка. Записването става при библиотекар от 9.00ч – до 17.00ч.

Родителите подават: 1. Заявление от системата, което те си генерират от нея. ;2. Заявление за избор на паралелка – наш образец; 3. Удостоверение за завършена подготвителна група в оригинал и копие от акт за раждане.

By admin