ВАЖНО!!!До родителите на бъдещите ни първокласници! Уважаеми родители, бележките на всички вас до „Социално подпомагане“ за полагаемите помощи за първокласници СА ГОТОВИ. Можете да си ги получите всеки работен ден от 9,30ч до 16.00ч в училището във фоайе на централен вход на учебен корпус №1 /стара сграда/. За да завършим класирането по паралелки, ни е необходимо изявено желание от ваша страна на 4-ма родители/по тяхна преценка/ за промяна в първо желание от паралелка с английски език и компютърно моделиране към паралелка с математика и природни науки. Към момента по ваше желание ще има 3 паралелки с компютърно моделиране с английски език, 1 паралелка с български и английски език и 1 паралелка с математика и природни науки. Децата с първо желание изобразително изкуство и технологии отиват в паралелка с математика и природни науки.

By admin