Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уважаеми колеги,

43.Основно училище ще започне новата учебна година присъствено. Етап 1 на подготовката е към своята финална фаза с отварянето на големия централен вход на училището с нова дограма и две терморамки за организиране на пропускателен режим в условия на епидемиологична обстановка. Терморамка ще бъде поставена и на входа на новата сграда. На входовете ще бъдат разположени и стойки с дезинфектанти, както и се набавят необходимите препарати за дезинфекция на коридори и класни стаи в условия на присъствени учебни занятия. Работим по вариант за класни стаи, за да няма голям поток от непрекъснато преместващи се по етажи и коридори ученици и класове.

Учениците с хронични заболявания, за които е противопоказано да учат присъствено в такава ситуация и желаят да се обучават дистанционно, ще подават заявления в периода 24-30.08.2020г. Заявлението ще бъде качено тук – в сайта на училището и ще се подава на място в канцелария или на ou43@mail.bg.

Останалите ученици, чиито родители предпочитат те да се обучават неприсъствено и нямат хронични заболявания, ще подават заявления за самостоятелна форма на обучение с осигурени онлайн консултации по предмети, по утвърден от директора график, като ще се явяват на изпити за оформяне на годишна оценка по сесии и график, предварително съгласуван с родителите и утвърден от директора. Заявления за самостоятелна форма на обучение ще се подават на място в училище, след среща с директора.

За редовните учебни занятия учениците ще трябва да бъдат с осигурени от родителите маска или шлем, личен дезинфектант или дезинфекциращо средство, еднократни хигиенни постелки за тоалетните чинии и всичко, което е допустимо в училище и по преценка на родителя. Ще се създаде организация и алгоритъм за действие при отчитане на завишена температура от терморамките за ученици и персонал в училището. Външни лица с индикация от терморамките няма да бъдат допускани в сградите.

Необходимо е подготовката за носене на маска, ползването на дезинфектант и социалната дистанция в училище  да бъде мотивирана и разяснена в дома, децата трябва емоционално да бъдат подготвени за така организирана учебна среда и да знаят колко необходимо и важно е правилата да бъдат спазвани.

ЕТАП 2

В сайта на училището ще бъде публикуван график до 28.08.2020 за раздаване на учебници по класове и паралелки в дните от началото на септември, за да няма струпване на много хора, както и график за родителски срещи за 1 и 5.клас.

Ще бъдат публикувани вътрешни правила за присъствено обучение, които ще бъдат задължителни за учениците, родителите, гостите, педагогическия и непедагогическия персонал на училището.

Тържество за откриването на учебната година ще бъде проведено само за учениците в първи клас на учебната 2020-2021 година и техните родители.

Инструкциите и организацията могат да търпят промени съгласно обективната обстановка и указанията на Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването, Регионално управление на образованието, Регионалната здравна инспекция и др.

Ръководството на училището е на разположение за разясняване на дейностите и етапите, както и е отворено към ефективни и конструктивни предложения.

Списък с класните ръководители ще бъде качен тук в сайта, разпределението на новите ученици по паралелки ще бъде съобщено на родителите чрез средствата за съвременна електронна комуникация.

Училището преминава изцяло на електронен дневник, не купувайте бележници/ ученически книжки/ за децата си.

Списък с помагалата по паралелки и класове също ще бъде достъпен тук – в сайта, в началото на септември 2020.

Училището  преминава към дигитална комуникация с родители и ученици, като всяка информация ще бъде публикувана тук, в ел.дневник, чрез класните ръководители и в Microsoft TEAMS, ще бъде създадена нова официална фейсбук страница на училището.

За своевременна реакция и организация, както и за бърз достъп до информация, следете сайта на училището ежедневно.

Снежина Георгиева, директор

By admin