Уважаеми родители, във връзка с интензитета на разпространение на COVID-19, рязкото увеличаване на заболеваемостта и възможността за безсимптомно разпространение на вируса, ви молим учтиво да намалите времетраенето на престоя ви в училищния двор и продължителността на контактите ви с учителите, като взаимодействието да се осъществява с лични предпазни средства – маски и от двете страни. Временно ограничаваме консултациите и срещите в присъствена форма между родител-учител до 07.11.2020г вкл., като препоръчваме те да се осъществяват изцяло в онлайн среда чрез съвременните средства за електронна комуникация. Присъствени срещи с учители и директор ще се провеждат само в извънредни ситуации, в условия на лична дистанция и лични предпазни средства. За подаване на заявления ползвайте ел.поща, ние ще ви върнем вх.номер на мейл. Текущи въпроси задавайте на мейл на училището, както досега, като директор отговарям на всички запитвания лично. Благодаря ви! Желая здраве на семействата ви!

By admin