Уважаеми ученици и родители, новата заповед на Министър на здравеопазването за връщане на ученици в присъствено обучение от 5-12.клас НЕ СЕ ОТНАСЯ за 43.ОУ. Тази заповед разрешава връщането на учениците в клас САМО ако в училището има ЕДНА ЕДИНСТВЕНА паралелка от клас, ние имаме 4 паралелки в 5.клас, 5. паралелки в 6.клас и 4.паралелки в 7.клас. Ако няма промяна в графика за връщане в училище, то считано от 18.02.2021 в училище се връщат учениците от 5.клас, а учениците от 7.клас преминават в онлайн обучение. Учениците от 6.клас остават в онлайн обучение.

By admin