17.09.2021г   17.09.2021г  17.09.2021г
 5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г7 а7 б7 в  7 г7 д
7:50-8:35География и икономика – Кадън БейзадБългарски език и литература – Татяна НиколоваАнглийски език – Татяна Микова Български език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – Гена ПетроваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаИстория и цивилизации -Борислав СъбовМузика – Татяна ПетроваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваАнглийски език – Пенка ДамяноваБЕЛ Радина Цветанова
8:45-9:30Български език и литература – Татяна НиколоваКомпютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМузика – Татяна ПетроваИстория и цивилизации -Борислав СъбовГеография и икономика – Кадън    БейзадИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваФизическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровАнглийски език – Пенка ДамяноваМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаХимия и опазване на околната среда – Даниела Иванова
9:40-10:25Компютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваИстория и цивилизации -Борислав СъбовИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваФизическо възпитание и спорт – Тони    ТодоровТехнологии и предприемачество – Катя     ВучковаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМатематика – Гена ПетроваФизическо възпитание и спорт – Елена ТодороваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваМатематика – Елеонора Младенова/ Румяна ЛаскинаМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Радина ЦветановаАнглийски език – Пенка Дамянова
10:40-11:25Технологии и предприемачество – Катя     ВучковаФизическо възпитание и спорт – Михаил ТодоровКомпютърно моделиране и информационни технологии – Силвия Маринова/ Лидия РистоваАнглийски език – Десислава Бауман Български език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваАнглийски език – Галина ТодороваМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаИзобразително изкуство – Анелия ВелчеваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаИстория и цивилизации – Борислав СъбовБългарски език и литература – Радина ЦветановаГеография и икономика – Кадън    Бейзад
11:35-12:20Човекът и природата – Ива Станкова Английски език – Десислава Бауман Български език и литература – Татяна НиколоваИстория и цивилизации -Борислав СъбовГеография и икономика – Кадън    БейзадМатематика – Гена ПетроваБългарски език и литература – Радина ЦветановаБългарски език и литература – Ина ХанджийскаМузика – Татяна ПетроваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваХимия и опазване на околната среда – Даниела ИвановаИнформационни технологии Марина Великова/ Силвия МариноваИзобразително изкуство – Катя Вучкова
12:25-13:10    Физическо възпитание и спорт – Елена ТодороваБългарски език и литература – Ина ХанджийскаАнглийски език – Татяна МиковаАнглийски език – Пенка ДамяноваГеография и икономика – Кадън    БейзадИнформационни технологии     Силвия Маринова/ Лидия РистоваБългарски език и литература – Илиана-Сияна ИзмирлиеваФизика и астрономия – Ива    Станкова Български език и литература – Радина Цветанова

By admin