Вътрешни правила

За 2019 г. в 43. ОУ „Хр. Смирненски“ няма постъпил заявления по реда на закона за досъп до обществена информация.

By admin