Учебните комплекти ще се раздават в училищния двор на определени места за всеки клас срещу декларация по образец.

10.09.2020  г.

2 „а“ клас       9:00 – 9:45 ч.

2 „б“ клас       9:45 – 10:30 ч.

2 „в“ клас       10:30 – 11: 15 ч.

2 „г“ клас        11:15 – 12:00 ч.

Обедна почивка

3 „а“ клас       13:00 – 13:45 ч.

3 „б“ клас       13:45 – 14:30 ч.

3 „в“ клас        14:30 – 15:15 ч.

3 „г“ клас         15:15 –  16: 00 ч.

 

11.09.2020 г.

4 „а“ клас       9:00 – 9:45 ч.

4 „б“ клас       9:45 – 10:30 ч.

4 „в“ клас       10:30 – 11: 15 ч.

4 „г“ клас        11:15 – 12:00 ч.

By admin