1-2.клас 3-4.клас 5,6 и 7.клас
8:00 8:35 7:55 8:35 7:50 8:35
8:45 9:20 8:45 9:25 8:45 9:30
9:35 10:10 9:40 10:20 9:40 10:25
10:40 11:15 10:40 11:20 10:40 11:25
11:35 12:10 11:35 12:15 11:35 12:20
12:25 13:05 12:25 13:10
13:20 14:05

5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 8:35-8:45ч.

3-4.клас ползват училищен бюфет в междучасие 9:25-9:40ч.

5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 10:25-10:40ч.

3-4.клас ползват училищен бюфет в междучасие 11:20-11:35ч.

5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 10:25-10:40ч.

5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет след 13:10ч.

By admin