Документи

Тук ще намерите официални документи, графици и програми, касаещи устройството и работата на 43 ОУ. Документите са в /.pdf/ формат.

 

Годишен план

Правилник за устройството и дейността на училището

Информация за организация на учебен ден

Етичен кодекс на училищната общност

План квалификационна дейност и приложения

Индикативен списък за услуги, предоставяни от училището

УУП 1-4 клас

УУП 5-7 клас

Приемно време на директора

График консултации класни ръководители

График консултации учители

График контролни и класни работи – начален етап

График контролни и класни работи – прогимназиален етап

Договор електронен дневник

Договор за доизграждане на локална безжична мрежа

Стратегия за развитие на 43. „Хисто Смирненски“ 2016/2021 г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в 43. ОУ „Христо Смирненски“

2019 г. – В 43. ОУ през 2019 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.