Екип

име длъжност
1. Снежина Георгиева директор
2. Лидия Балабанова заместник-директор УД
3. Катя Петрова главен учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
4. Татяна Микова главен учител, прогимназиален етап на основното образование
5. Адрияна Герова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
6. Анастасия Сотирова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
7. Анелия Велчева старши учител, прогимназиален етап на основното образование
8. Анна Богданова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
9. Антоанета Тенчева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
10. Борислав Събов учител, прогимназиален етап на основното образование
11. Ваня Иванова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
12. Весела Михайлова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
13. Веселина Колева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
14. Веселка Нешовска учител, прогимназиален етап на основното образование
15. Веска  Георгиева старши учител, прогимназиален етап на основното образование
16. Вихрен Маринов старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
17. Галина Гергова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
18. Гергана Филипова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
19. Гергана Васева учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
20. Галина Тодорова старши учител, чужд език в начален етап на основното образование
21. Даниела Иванова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
22. Даниела Юрукова учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
23. Дарина Гайдарова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
24. Димитър Димитров старши учител, прогимназиален етап на основното образование
25. Зоя Илиева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
26. Илиана-Сияна Измирлиева старши учител, прогимназиален етап на основното образование
27. Ирена Николова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
28. Кадън Бейзад старши учител, прогимназиален етап на основното образование
29. Камелия Георгиева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
30. Крася Панова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
31. Лалка Лазарова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
32. Лидия Павлова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
33. Мадлен Славчева учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
34. Марина Великова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
35. Мария-Антоанета Ненкова учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
36. Марияна Иванова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
37. Маруся Димитрова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
38. Марчела Маринова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
39. Наталия Димитрова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
40. Наташа Боцева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
41. Нели Кунева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
42. Николета Валуева старши учител, чужд език в прогимназиален етап на основното образование
43. Паолина  Иванова учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас) – ЦДО
44. Радина Цветанова учител, прогимназиален етап на основното образование
45. Сема Златкова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
46. Таня Драгнева лектор, общообразователен предмет в прогимназиален етап
47. Татяна Николова старши учител, прогимназиален етап на основното образование
48. Теменужка Георгиева старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
49. Тони Тодоров старши учител, прогимназиален етап на основното образование
50. Цветелина Тошева учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
51. Юлия Маркова старши учител, начален етап на основното образование  (I-IV клас)
52. Кристин Пишманова психолог, училищен
53. Ирина Борисова библиотекар
54. Лили Миткова главен счетоводител
55. Мария Димитрова финансов контрольор
56. Ирена Кротева ЗАС
57. Красимира  Миланова касиер-домакин
58. Кирил Стефанов работник поддръжка
59. Стефка Методиева хигиенист
60. Василка Христова хигиенист
61. Емилия  Сашкова хигиенист
62. Парашкева Илчева хигиенист
63. Катя Крумова хигиенист
64. Валентина Васева хигиенист