Уважаеми родители,

Записване на приeтите на първо класиране първокласници ще се извършва в периода 02-05.06.2020 г., всеки ден от 08:30 – 17:00 часа, на място в 43.ОУ

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал на удостоверениe за завършена подготвителна група в детска градина или училище;
  2. Оригинал на удостоверение за раждане на детето /за проверка от комисията/.

By admin