Г-н Иван Божилов, кмет но СО Район „Илинден“ присъства на тържественото откриване на юбилейната 115-та учебна година в 43.ОУ и тържествения водосвет на барелефа на поета-патрон на училището Христо Смирненски. Кметът на района обяви на учениците, родителите и гостите дългоочакваната новина за надграждането на основната сграда – учебен корпус №1 с още един етаж.

Кметът на район „Илинден“ г-н Иван Божилов връчи на директора на училището г-жа Снежина Георгиева статуетката за „Сграда на годината 2019“ за учебна сграда №2 – Военното окръжие.

„И бих желал да напомня, че на юбилейната 110 година направихме първите стъпки с г-н Богачев да може да възстановим сградата,която е тук зад мен. Сградата се рушеше и беше в много лошо състояние, но благодарение на усилията,които бяха съвместни с училището и с администрацията днес тя е храм на нашето знание.Тогава заслужено успяхме и получихме приза за сграда на годината и сега бих желал да го поднеса на директорката госпожа Георгиева ако може, защото нейното място е тук в училище.

Госпожо Георгиева, надявам се да направим един хубав по същия начин кът на Трайчо Китанчев за да може всички тези неща да бъдат сложени там, а те са много. И ще завърша защо днес сред нас е г-н Здравков, гл.архитект на Столична община. Направихме за 115-тата годишнина на училището следващите стъпки със следващия директор за надграждането и на другата сграда, да се изгради още един етаж и ще бъде изградена в стила, в който е сега Военното окръжие. Благодаря ви и на добър час!“ – Иван Божилов, кмет на СО Район Илинден“

By admin