КЛАСНИ РАБОТИ

Учебни предмети – класни работи7.а7.б7.в7.г
Български език и литература12.05.2021г13.05.2021г10.05.2021г10.05.2021г
Математика17.5.202117.5.202117.5.202117.5.2021
Учебни предмети – класни работи6.а6.б6.в6.г6.д
Български език и литература11.05.2021 г.14.05.2021 г.12.05.2021 г.11.05.202110.05.2021
Математика20.5.202120.5.202119.5.202121.5.202119.5.2021
Учебни предмети – класни работи5.а5.б5.в5.г
Български език и литература12.05.2021 г.19.04. 202120.04.202121.04.2021
Математика17 05 202117 05 202117 05 202117 05 2021