КЛАСНИ РАБОТИ

Учебни предмети – класни работи5.а5.б5.в5.г
Български език и литература10.01.2022г.13.01.2022г.14.01.2022г.12.01.2022г.
    
Математика15.12.2021г.04.01.2021г.21.12.2021г.20.12.2021г.
Учебни предмети – класни работи6.а6.б6.в6.г
Български език и литература21.12.2021г.20.12.2021г.16.12.2021г.22.12.2021г.
Математика19.1.202118.1.202118.1.202118.01.2022г.
Учебни предмети – класни работи7.а7.б7.в7.г7.д
Български език и литература21.12.2021г.21.12.2021г.22.12.2021г.20.01.2022г.18.01.2022г.
Математика16.12.2021г.16.12.2021г.16.12.2021г.16.12.2021г.16.12.2021г.