Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини, като целта е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:
• 1-ва възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
• 2-ра възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г. като са предвидени и награди за най-добрите рисунки.

By admin