КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Учебни предмети – контролни работи – дати7.а7.б7.в7.г
Български език и литература16.02.2021г
09.03.2021г
12.04.2021г
20.04.2021г
16.02.2021г
09.03.2021г
12.04.2021г
20.04.2021г
16.02.2021г
09.03.2021г
12.04.2021г
20.04.2021г
16.02.2021г
09.03.2021г
12.04.2021г
20.04.2021г
Чужд език – английски език12.03.2021
28.05.2021
12.03.2021
28.05.2021
17.02.2021 24.03.2021              21.04.2021    20.05.2021     08.06.202112.02.2021 31.03.2021 28.04.2021
28.05.2021
Математика04.03.2021
19.03.2021г
09.04.2021г              
23.04.2021
04.03.2021
19.03.2021г
09.04.2021г              
23.04.2021
04.03.2021
19.03.2021г
09.04.2021г              
23.04.2021
04.03.2021
19.03.2021г
09.04.2021г              
23.04.2021
Информационни технологии26.03.2021         07.05.202123.03.2021         04.05.202125.03.2021         06.05.202125.03.2021         06.05.2021
История и цивилизации12.02.2021      13.05.202117.02.2021    10.05.202117.02.2021     12.05.202117.02.2021    10.05.2021
География и икономика28.04.2021; 23.06.202128.04.2021; 23.06.202122.04.2021; 24.06.202123.04.2021; 25.06.2021
Биология и здравно образование17.03.2021   31.05.202115.03.2021   31.05.202117.03.2021    31.05.202115.03.2021    31.05.2021
Физика и астрономия27.4.202127.4.202130.4.202129.4.2021
Химия и опазване на околната среда23.03.2021    18.05.202123.03.2021  18.05.202123.03.2021     18.05.202123.03.2021       18.05.2021
Музика11.03.2021            25.05.202110.03.2021                   25.05.202109.03.2021                 25.05.202111.03.2021                27.05.2021
Изобразително изкуство 16.02.2021 11.05.2021 17.02.2021 19.05.202115.03.2021 17.05.202116.03.2021 11.05.2021
Технологии и предприемачество 15.02.2021  10.05.2021 23.02.2021  12.05.2021 17.02.2021 19.05.202122.02.2021 10.05.2021 
Учебни предмети – контролни работи – дати6.а6.б6.в6.г6.д
Български език и литература16.02.2021 г.
15.03.2021 г.
12.04.2021 г.
31.05.2021 г.“
16.02.2021 г.
15.03.2021 г.
12.04.2021 г.
31.05.2021 г.
16.02.2021 г.
15.03.2021 г.
12.04.2021 г.
31.05.2021 г.
24.02.2021 26.03.2021      21.04.2021        08.06.2021  24.02.2021 26.03.2021 21.04.2021 08.06.2021
Чужд език – английски език31.03.2021; 12.05.202130.03.2021; 11.05.202130.03.2021; 11.05.202130.03.2021; 11.05.202131.03.2021; 12.05.2021
 Математика                                                                                                                            16.02.2021           15,03.2021         30.03.2021 17.02.2021        17.03.2021         29.03.202116.2.2021           16.03.2021         30.03.202119.2.2021           19.03.2021         02.04.202116.2.2021           16.03.2021         29.03.2021
Информационни технологии22.03.2021         03.05.202122.03.2021 03.05.202122.03.2021 03.05.202122.03.2021 03.05.202122.03.2021 03.05.2021
История и цивилизации05.03.2021     11.05.202108.03.2021    10.05.202105.03.2021     12.05.202109.03.2021; 03.06.202105.03.2021 10.05.2021
География и икономика2.6.20211.6.202131.5.20214.6.20212.6.2021
Човекът и природата12.03.2021     07.05.2021    04.06.202112.03.2021     07.05.2021    04.06.202120.4.202119.4.202120.4.2021
Музика23.02.2021          08.06.2021       24.02.2021                 09.06.202122.02.2021                   07.06.202122.02.2021               07.06.202123.02.2021          08.06.2021
Изобразително изкуство         24.03.2021 12.05.202123.03.2021 11.05.202125.03.2021 13.05.202125.03.2021 13.05.202126.03.2021 14.05.2021
Технологии и предприемачество09.03.2021 14.05.202115.03.2021 12.05.202118.03.2021 14.05.202115.03.2021 13.05.202122.03.2021 19.05.2021
Учебни предмети – контролни работи – дати5.а5.б5.в5.г
Български език и литература16.02.2021 г.
15.03.2021 г.
12.04.2021 г.
31.05.2021 г.
04.02.2021      10.03.2021             30.04.2021       26.05.202102.02.2021      09.03.2021             29.04.2021       27.05.202104.02.2021      10.03.2021             30.04.2021       27.05.2021
Чужд език – английски език13.04.2021; 26.05.202119.02.2021 19.03.2021 16.04.2021 14.05.202117.03.2021
28.05.2021
13.04.2021; 26.05.2021
Математика22 03 2021   19 04 2021 31 05  2021   22 03 2021 19 04 2021  31 05 202122 03 2021 19 04 2021 31 05 202122 03 2021 19 04 2021 31 05 2021
Информационни технологии25.032021 29.04.202123.032021 27.04.202122.032021 26.04.202125.032021 29.04.2021
История и цивилизации01.03.2021  10.05.202102.03.2021  10.05.2021       02.03.2021     11.05.202126.02.2021     13.05.2021
География и икономика01.03.2021; 31.05.202104.03.2021; 03.06.202104.03.2021; 02.06.202102.03.2021; 01.06.2021
Човекът и природата20.4.202121.4.202119.4.202119.4.2021
Музика11.03.2021           07.06.202111.03.2021                 07.06.202112.03.2021                 08.06.202211.03.2021                07.06.2021
Изобразително изкуство10.03.2021 12.05.202109.03.2021 11.05.202110.03.2021 12.05.202112.03.2021 14.05.2021
Технологии и предприемачество19.02.2021 14.05.202112.02.2021 14.05.202118.02.2021 13.05.202119.02.2021 21.05.2021