Гордост за нас са седмокласниците на 43.ОУ, отличени от Съюза на българските писатели в XIX Национален литературен конкурс “ Ний всички сме деца на майката Земя“: Категория Есе : Отличие за Тамара Иванова Руменова – VII а клас Категория поезия: Втора награда за Калина Атанасова – VII в клас, Трета награда: Стефан Панайотов Кондаков – VII в клас Категория Разказ: Втора награда за Кирил Ивайлов Иванов – VII в клас и Трета награда за Теодор Йорданов Лазов – VII в клас

Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, цвете, на закрито и текст, който гласи '„ний, всички сме деца на майката земя“ лауреати XIX сратур втора награла трета награда стефан панайотов категория разказу втора награда кирил трета награда теодор йорданов категория отличие на тамара иванова румснова- VIIa удостоверение'
Може да бъде изображение с текст, който гласи '„ний, всички сме деца на майката земя“ онкурс: лауреати на XIX национален литературев категория поезия втора награда на калина чавдароваатанасова трета награда на стефан панайотов кондаков VIIB IB категория разказ втора награда на кирил ивайлов иванов трета награда на теодор йорданов лазов- VII категория Ece отличие на тамара иванова руменова -VIIa'
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, цвете и на закрито

By admin