Уважаеми родители, утре 19.04.2021г. започва кандидатстването за прием в 1.клас за учебната 2021/2022 година през електронната платформа на Столична община. Ще можете да посочвате няколко училища като желания, както и да направите предварителен избор на паралелка според предметите в допълнителни часове ИУЧ. В меню „Прием в 1.клас“ на училищния сайт са публикувани предлаганите паралелки с разпределението на допълнителните часове – в долната част на публикацията там. Окончателен избор на паралелка ще направят родителите на вече приетите първокласници със заявление по образец на училището. 43.ОУ ще приема първокласници в 5.паралелки, като според заявените желания на родителите могат да бъдат сформирани повече от една паралелка от обявените направления. Поради епидемичната обстановка вероятно няма да имаме възможността за провеждане на Ден на Отворени врати, затова ще публикуваме тук виртуални разходки и информационни бюлетини за училищния живот. Родителите, които нямат компютърна грамотност ще могат да кандидатстват с хартиено заявление на място в училище, като информацията от него ще се прехвърля в електронната платформа от служител на училището. На заглавната снимка на училищния сайт има активен сит бутон, който води директно към меню „Прием в 1.клас“.

By admin