УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Съгласно чл. 51, ал. 4, от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, „…всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез което се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния чужд език“.

Седмокласниците, които желаят да положат и изпит по чужд език, могат да подадат заявление в срок до 09.04.2020 г.  в 43. ОУ „Христо Смирненски“.

Заявленията се изпращат попълнени и сканирани на електронната поща на училището: 2206043@edu.mon.bg или ou43@mail.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ

By admin