Обяви и свободни работни места

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

1.УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – ГЦОУД – документи се подават до 25.05.2022г.