УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година и изпълнение и спазване на Решение No 129 на Столичен общински съвет от 14.03.2019г. за изменение и допълнение на СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Ви информираме, че:

Екипът на 43. ОУ „Христо Смирненски“ ще приема онлайн заявленията от родителите на бъдещите първокласници само с електронна система за прием в първи клас:

  • Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.
  • Справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо родителите да посещават районните администрации.
  • При стартиране на технологичната работа със системата ще ви информираме своевременно и ще бъде поставен линк на уеб страницата на училището.

Ръководството на 43. ОУ „Христо Смирненски

By admin