Уважаеми родители на ученици 1-4.клас,

в срок до 29.12.2020г. включително, изпращайте на ел.поща ou43@mail.bg заявление и декларация за обучение от разстояние в електронна среда/ ОРЕС/ до 30 дни по чл.115а, ал.3 от ЗПУО, за желаещите да продължат да се обучават онлайн. Заявлението и декларацията са достъпни в сайта, в меню „Документи“. Учениците, които вече са се обучавали в ОРЕС по желание, могат да получат информация от класните ръководители колко дни остава да ползват.

By admin