43.Основно училище ще бъде първото училище на територията на гр.София, което ще организира контрол на телесната температура с поставяне на терморамки на централните входове на двете учебни сгради в условията на здравно ориентиран пропускателен режим. Организацията за началото на новата учебна година тече интензивно в посока осигуряване на достъпна и защитена учебна среда за ученици и учители. Така ще избегнем физическото натоварване на медицинските сестри и дългия период за допускане на учениците на територията на училището в началото на учебния ден в условия на измерване на телесната температура с мобилни термометри.

В тази връзка училището се подготвя да отвори големия централен вход на основната учебна сграда, като предстои подмяна на дограмата на входните врати, както в момента тече облагородяване на училищния двор с оформяне на зелените пощи и поставени нови дворни пейки.

Училището вече поднови и учебните коридори с нови метални пейки за учениците, както и се извършва цялостен ремонт на четири учебни стаи.

Ще бъде изградено и допълнително видеонаблюдение към новооткрития централен вход, както и по двете стълбища в основната сграда.

Тече и основен ремонт на коридора и съблекалните към физкултурния салон.

 

 

By admin