Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020 година от 9,30ч в двора на училището САМО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС и техните родители.

ПЪРВИЯТ ДЕН С УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ ЩЕ БЪДЕ НА 16.09.2021г. ДЕНЯТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ЧАС НА КЛАСА.

Програмата за 16.09.2020 за учениците 5,6 и 7.клас ще бъде качена тук, в сайта на училището.

By admin