Уважаеми колеги, родители и ученици, от утре 06.10.2020 се възстановяват присъствените учебни занятия по график в училище. Няма да бъдат карантинирани отделни паралелки. Пълната дезинфекция на двата учебни корпуса е извършена. Всичко е наред!

By admin