43.ОУ – като иновативно училище, обявява своите предложения за STEAM паралелки на прием в юбилейни випуски 1 и 5.клас за учебната 2022/2023 година – 115.години 43.ОУ „Христо Смирненски! Кандидатстването за 1.клас се осъществява през електронната онлайн система на Столична община за прием в детски градини и първи клас в поредица от класирания. Кандидатстването започва на 26.04.2022г. Класираните от системата ученици и техните родители попълват на място в училище заявление по образец за избор на паралелки в първо и второ желание. Приемът на външни ученици и разпределение на учениците на 43.ОУ в 5.клас, се осъществява по критерии, достъпни в сайта на училището – меню“ Прием в 5.клас“. Учениците и техните родители попълват на място в училище заявление по образец за избор на паралелки в първо и второ желание от 26.04 до 10.05.2022г.

43.ОУ обявява прием в юбилеен випуск на 1.клас за учебната 2022/2023 година – 115.години 43.ОУ , като предлага на родителите на бъдещите първокласници избор на паралелки, съобразени с най-съвременните тенденции в образованието, талантите и интересите на всяко дете. Училището разполага с всичко необходимо за малките си ученици, за да растат, учат и развиват. Ние също ежедневно се развиваме, модернизираме, градим и надграждаме, променяме, но и пазим, и винаги заедно – учители, ученици и родители в една сплотена и истинска училищна общност.Прием в 1.клас за учебната 2022/2023 година в 43.ОУ – квалифицирани учители, иновации, нова, модерна и уютна учебна среда, иновации, образователни проекти за деца, родители и учители, извънкласни дейности на място в училище – английски език, карате, баскетбол и др., целодневна организация на учебния ден/ занималня/ за всички ученици, прием в STEAM класове – според талантите и интересите на децата – STEАM училище – С въображение и знания градим успеха като „С“- споделяме, „Т“-творчество, „Е“-енергия,“А“- активност, „М“-мисъл!

By admin