ПРИЕМ В 1.КЛАС

Прилежаща територия на 43.ОУ, район „Илинден“

(актуални към 10.02.2021 г.)

На основание чл. 43 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ул. „Зографски манастир“ 011 ул. „Варна“ 006

ж. к. „Света Троица“ 145 А, 145 Б, 145 В, 145 Г, 145 Д, 145 Е, 145А А, 145А Б, 145А В, 145А Г, 145Б А, 145Б Б, 145Б В, 145Б Г, 145Б Д, 145В А, 145В Б,145В В, 145В Г ,  317А А, 317А Б, 317А В, 317А Г, 317А Д, 317А Е, 317А Ж  
ул. „Качаник“ 013
ул. “Преображенско въстание“ 014, 018
ж. к. „Света Троица“ 319 А, 319 Б, 320 А, 320 Б, 320 В, 321 А, 321 Б, 321 В, 322, 323 А, 324, 324 А, 327 А, 327 Б
бул. „Константин Величков“ 026, 026А
ж. к. „Света Троица“ 202 А, 202 Б, 202 В, 203 А, 203 Б, 203 В, 204 А, 204 Б, 204 В, 325 А, 325 Б, 325П, 326 А, 326 Б, 326 В
ж. к. „Илинден“ 003, 004
ул. „Враня“ 088, 092, 094, 096, 098, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 109 А, 109 Б, 110, 111, 112, 114
ул. „Габрово“ 008, 014, 018, 020
ул. „Ген. Столетов“ 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009 A, 009 Б, 010, 011 А, 011 Б, 014, 016, 018, 020, 022, 024
ул. „Алдомировска“ („Димитър Баковски“) 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020
ул. „Димитър Петков“ 001, 002, 004, 006, 007, 008, 010, 011
ул. „Зайчар“ 029, 030, 031, 035, 037, 039, 040, 046
ул. „Илийчо П. Илиев“ 030, 032
ул. „Парник“ 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010,011,012,013,017
ул. „Пловдив“ 009, 013 ул. „Петрич“ 014
бул. „Вълчо Иванов“ 002, 004, 006
бул. „Сливница“ 222, 228 А, 228 Б, 228 В, 228 Г, 228 Д
ж. к. „Света Троица“ 014 А, 014 Б, 014 В, 379 А, 379 Б, 379 В, 379 Г, 379 Д, 381 А, 381 Б, 382 А, 382 Б, 383 А, 383 Б
ж. к. „Света Троица“347, 347А, 347Б, 347В, 371 А, 371 Б, 371 В, 371 Г, 371 Д, 371 Е, 372, 373 А, 373 Б, 373 В, 373 Г, 374 А, 374 Б, 374 В, 374 Г, 374 Д, 375 А, 375 Б, 375 В, 375 Г, 375 Д, 376 А, 376 Б, 376 В, 376 Г, 376 Д, 376 Е, 380 А, 380 Б
ул. „Русе“ 008
ул. „Хвойна“ 005
ул. „Ямбол“ 009
ул. „Петрич“ 003, 005
ж. к. „Света Троица“ 015 А, 015 Б, 015 В, 016 А, 016 Б, 016 В, 016 Г, 349 А, 349 Б, 349 В, 349 Г, 349 Д, 350 А, 350 Б, 350А, 377 А, 377 Б, 377 В, 377 Г, 388 А, 388 Б, 388 В, 389

ПАРАЛЕЛКА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ  – с повече часове по математика, родинознание и човекът и природата, БЕЗ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК в първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщ брой
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Математика 64644851227
Родинознание 3232  64
Човекът и природата  323466

ПАРАЛЕЛКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – с повече часове по български език и литература и английски език от първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Български език и литература32646468228
английски език64321617129

ПАРАЛЕЛКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  – с повече часове по английски език, компютърно моделиране и математика от първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
английски език64323234162
Математика3232161797
компютърно моделиране 32323498

ПАРАЛЕЛКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ- с повече часове по изобразително изкуство, технологии и компютърно моделиране – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Компютърно моделиране   343466
Изобразително изкуство3264  96
Технологии и предприемачество64324651193