Уважаеми родители на бъдещи петокласници от други училища за учебната 2023- 2024 година, 43.ОУ стартира прием на документи за ученици от други училища в периода 19.06 – 26.06. 2023 г.вкл. Можете да подадете заявление по образец на училището за избор на паралелка от сайта на училището – меню „Прием в 5.клас“, копие на удостоверението на детето ви за завършен начален етап на образование, други документи – съгласно посоченото в сайта на училището. Документи се подават всеки работен ден от 8.00ч до 18.00ч. във фоайето на малка учебна учебна сграда.

By admin