Свободни места:

4 свободни места в паралелка математика и природни науки

4 свободни места в парпалелка английски език и информационни технологии

4 свободни места в паралелка информационни технологии и изобразително изкуство

4 свободни места в паралелка с български език и литература и история и цивилизации

Заявления по образец се приемат от 22.06 до 30.06.2021 в библиотеката на училището от 9,30ч до 16.00ч. Необходимо е към заявлението да бъдат приложени служебни бележки, които удостоверяват резултати по обявените критерии за прием.

By admin