ПРИЕМ В 5.КЛАС STEM КЛАСОВЕ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В 5.КЛАС НА УЧЕНИЦИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА 07.07.2021Г.

ИМЕ ПАРАЛЕЛКАБАЛ 
ГГГЧОУ „Елин Пелин“АЕ и ИТ52
ТМЧ48.ОУ „Йосиф Ковачев“АЕ и ИТ58
СРЧ14.СУ „Асен Златаров“АЕ и ИТ59
КПИ98.НУ „Св.св.Кирил и Методий“АЕ и ИТ59,5
НМПЧСУ „Веда“БЕЛ и ИЦ51
КЧГ3.СУ „Марин Дринов“БЕЛ и ИЦ50,5
ССС3.СУ „Марин Дринов“ИТ и ИИ54
ТЕМ45.ОУ „Константин Величков“МАТ и ПН258
АНН14.СУ „Асен Златаров“МАТ и ПН232
ИСЧ18.СУ „Уилям Гладстон“МАТ и ПН244
ННХ48.ОУ „Йосиф Ковачев“МАТ и ПН220

Свободни места за прием на ученици от други училища:

0 свободни места в паралелка математика и природни науки

0 свободни места в парпалелка английски език и информационни технологии

3 свободни места в паралелка информационни технологии и изобразително изкуство

2 свободни места в паралелка с български език и литература и история и цивилизации

Записването се извършва всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч на място в училище с оригинал на удостоверение за завършен начален етап, копие от акт за раждане от 08.07 до 15.07.2021.

Втори етап за прием на заявления на ученици от други училища за 5.клас на училищен план-прием от 16.07 – 23.07.2021г. от 9.00ч до 16.00ч на място в училище или през електронна поща. За повече информация – меню „Прием в 5.клас“ на училищния сайт.


Заявления по образец се приемат от 22.06 до 30.06.2021 в библиотеката на училището от 9,30ч до 16.00ч. Необходимо е към заявлението да бъдат приложени служебни бележки, които удостоверяват резултати по обявените критерии за прием.

Уважаеми родители,

43.ОУ поставя началото на STEM класове ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА и влиза смело в най-съвременните тенденции в световното образование през следващата учебна година за бъдещите 5.класове.

Поставяме категоричен акцент към съвременните умения на учениците, за да ги подготвим за професиите на бъдещето. Даваме категоричен акцент на математиката и природните науки, информационните технологии, чуждоезиковото обучение, графичният дизайн с изобразителното изкуство,българският език и литература и история и цивилизации.

Педагогическият съвет на 43.ОУ избра и гласува критерии за разпределение на учениците в бъдещите 5.класове по паралелки с разширена подготовка в различни направления и STEM класове, както следва:

Критерии за прием на ученици в 5.клас в STEM паралелки за учебната 2021 – 2022 год. и компоненти за балообразуване при училищен план прием в 5.клас

Паралелка с разширена подготовка по математика и природни науки:

 • Точки от Национално външно оценяване по математика/ удвоена оценка/ ;
 • Брой точки от общински и областен кръг на олимпиадата по математика, Кенгуру;
 • Брой точки от „Математика без граници“ – 3т. златен медал; 2т. сребърен медал; 1т. бронзов медал;
 • Брой точки от състезанията на СБНУ „Аз и числата” и „Аз, природата и светът“
 • Човекът и природата – оценката от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Паралелка с разширена подготовка по английски език и информационни технологии

 • Оценка чужд език от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • Оценка компютърно моделиране от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • участие в състезания по АЕ / Лингвистично кенгуру –  участници – 1т., по 4 т. на победители, Национално състезание по компютърно моделиране;
 • От СБНУ „Аз общувам с Европа”;
 • Точки от Национално външно оценяване по математика;

Паралелка с разширена подготовка по информационни технологии и изобразително изкуство

 • Точки от Национално външно оценяване по БЕЛ
 • 2т. за участници в художествени конкурси;
 • 5т. от първо, второ място и трето място на художествени конкурси;
 • Оценки компютърно моделиране в 3 и 4.клас;
 • Лаборатория за изкуство – общински и областен кръг;

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература и история и цивилизации

 • Точки от Национално външно оценяване по БЕЛ;
 • Оценка по човекът и обществото от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 • Състезания СБНУ – „Аз и буквите”и „Аз, природата и светът“

Родителите ще попълват заявление с посочени две желания за разпределение по паралелки  по посочени  критерии през месец юни 2021г., като разпределението ще е съобразно реализирания брой точки по критерии.

Ще бъде сформирана само една паралелка с разширена подготовка по математика и природни науки, останалите паралелки ще се сформират спрямо желанията на родителите, като  например: – могат да бъдат сформирани две паралелки с информационни технологии и английски език при достатъчен брой желаещи за сметка на някоя от другите възможности за разширена подготовка или друга различна комбинация.

Училището ще приема по същите критерии и ученици от други училища, след окончателно класиране и разпределение на учениците на 43.ОУ.