5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г6 д7 а7 б7 в  7 г
МатематикаБългарски език и литератураИстория и цивилизацииГеография и икономикаМатематикаБългарски език и литератураИзобразително изкуствоФизическо възпитание и спортАнглийски езикФизика и астрономияИзобразително изкуствоМузикаМатематика ИУЧ
География и икономикаФизическо възпитание и спортЧовекът и природатаМатематикаАнглийски езикБългарски език и литератураИзобразително изкуствоБългарски език и литератураМатематикаИстория и цивилизацииИзобразително изкуствоМатематика ИУЧБългарски език и литература
МузикаМатематика ИУЧФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураИзобразително изкуствоМатематикаБългарски език и литератураМатематикаТехнологии и предприемачествоМатематика ИУЧФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураГеография
Физическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоБългарски език и литератураЧовекът и природатаИзобразително изкуствоАнглийски езикМатематикаИстория и цивилизацииИстория и цивилизацииХимияАнглийски езикБългарски език и литератураСпортни дейности
Математика ИУЧАнглийски езикМузикаФизическо възпитание и спортСпортни дейностиЧовекът и природатаАнглийски езикТехнологии и предприемачествоБългарски език и литератураИнформационни технологииМатематика ИУЧФизическо възпитание и спортИзобразително изкуство
     Физическо възпитание и спортИстория и цивилизацииАнглийски езикЧовекът и природатаБългарски език и литератураХимияГеографияИзобразително изкуство

By admin