5 а5 б5 в  5 г6 а6 б6 в  6 г6 д7 а7 б7 в  7 г
МузикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураИзобразително изкуствоБългарски език и литератураГеография и икономикаАнглийски езикМатематикаИстория и цивилизацииБългарски език и литератураМатематикаХимия и опазване на околната средаФизика и астрономия
МатематикаИстория и цивилизацииБългарски език и литератураИзобразително изкуствоБългарски език и литератураЧовекът и природатаМатематикаЧовекът и природатаАнглийски езикГеография и икономикаМатематика – ИУЧБългарски език и литератураАнглийски език2
Български език и литератураБългарски език и литератураМатематикаМузикаАнглийски езикМатематикаИстория и цивилизацииИстория и цивилизацииФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спортАнглийски езикМатематикаБългарски език и литература3
Английски езикМатематикаМузикаТехнологии и предприемачествоЧовекът и природатаМатематика ИУЧБългарски език и литература – ИУЧБългарски език и литератураГеография и икономикаФизика и астрономияИстория и цивилизацииМатематика – ИУЧБългарски език и литература4
Физическо възпитание и спортМузикаМатематика – ИУЧАнглийски езикГеография и икономикаФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематикаТехнологии и предприемачествоИнформационни технологииАнглийски езикМатематика5
Изобразително изкуствоАнглийски езикАнглийски езикФизическо възпитание и спортМузикаБългарски език и литератураЧовекът и природатаГеография и икономикаБългарски език и литератураМатематикаФизическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоИстория и цивилизации6
Изобразително изкуствоБългарски език и литература –  – ИУЧИстория и цивилизацииТехнологии и предприемачествоМузикаАнглийски езикБългарски език и литератураИнформационни технологииФизическо възпитание и спорт7

By admin