7.КЛАС

началопонеделниквторниксрядачетвъртъкпетък
11:30-12:00Български език и литература – синхронно Т.Николова
12:10-12:40Български език и литература – асинхронно Т.НиколоваБългарски език и литература -ИУЧ синхронно Т.НиколоваБългарски език и литература -ИУЧ асинхронно Т.Николова
13:15Математика-синхронно ДунчеваМатематика-синхронно Дунчева  Информационни технологии-синхронно Д.МилановаМатематика-синхронно ДунчеваМатематика-синхронно Дунчева
13:50 Физическо възпитание и спорт – асинхронно М.ВеликоваБългарски език и литература – синхронно Т.НиколоваФизика и астрономия – синхронно
Ива Станкова
ИУЧ-Математика-синхронно ДунчеваИстория и цивилизации- синхронно К.Бейзад
14:30Български език и литература – синхронно Т.НиколоваБългарски език и литература – синхронно Т.НиколоваФизическо възпитание и спорт – асинхронно М.ВеликоваАнглийски език – синхронно Т.Микова
15:10Биология и здравно образование – синхронно Д.ИвановаХимия и опазване на околната среда синхронно Д.ИвановаБиология и здравно образование – синхронно Д.ИвановаХимия и опазване на околната среда – синхронно синхронно Д.Иванова Английски език – асинхронно Т.Микова
15:50Изобразително изкуство – синхронно ВелчеваИстория и цивилизации – синхронно К.БейзадГеография и икономика – синхронно К.БейзадГеография и икономика – синхронно К.БейзадТехнологии и предприемачество – синхронно Младенов
16:30Английски език- синхронно Т.МиковаМузика- синхронно Т.ПетроваМузика-асинхронно Т.Петрова  

4.КЛАС

ЧасПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1.10:00-10:20БЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронноМатематика – синхронно  БЕЛ – синхронноМатематика – ИУЧ- синхронно
2.10:30-10:50БЕЛ – синхронно  БЕЛ – синхронно  БЕЛ – ИУЧ синхронно  БЕЛ – синхронно  Човекът и природата – синхронно  
3.11:00-11:20Математика – синхронноМатематика – синхронно  Човекът и природата – синхронно  Математика – синхронноБЕЛ – синхронно  
4.11:30-11:50Човекът и обществото – синхронноИзобразително изкуство – асинхронноКомпютърно моделиране -синхронно – МилановаФВС – асинхронно-Т. ТодоровМузика- асинхронно
5.12:00-12:20ФВС – асинхронно-Т. ТодоровИзобразително изкуство – асинхронноФВС – асинхронно-Т. ТодоровТехнологии и предприемачество – асинхронноФВС – асинхронно-Т. Тодоров  
6.12:30-12:50Английски език – синхронно- Тодорова Английски език – синхронно- ТодороваАнглийски език – синхронно-Тодорова 

по дати и седмици за 4.клас ще преподават в ОРЕС:

12.04–16.04 – М.Славчева

19.04–23.04 – М.Славчева

26.04–30.04 – Г.Васева

3.КЛАС

часпонеделниквторниксрядачетвъртъкпетък
14.00 -14.20БЕЛ синхронноБЕЛ синхронноМатематика синхронно БЕЛ синхронноБЕЛ синхронно
14.25 – 14.45БЕЛ синхронноБЕЛ синхронноИУЧ БЕЛ синхронноБЕЛ синхронноИУЧ математика синхронно
14.55 – 15.15ЧП синхронноМатематика синхронноЧО синхронноМатематика синхронно ИИ асинхронно
15.30 – 15.50Музика асинхронноМузика асинхронноФВС асинхронноЧО синхронноИИ асинхронно
16.00 – 16.20Английски език синхронноКомпютърно моделиране синхронноФВС асинхронноТП асинхронноАнглийски език асинхронно
16.30 – 16.50Английски език синхронно  ФВС  асинхронно 

ГРАФИК УЧИТЕЛИ В ОРЕС 3.КЛАС

12.апрЗ.Илиева
13.апрК. Георгиева
14.апрЗ.Илиева
15.апрК. Георгиева
16.апрЗ. Илиева
19.апрК.Петрова
20.апрК.Петрова
21.апрК.Петрова
22.апрК. Георгиева
23.апрК. Георгиева
26.апрЗ.Илиева
27.апрК.Георгиева
28.апрК.Петрова
29.апрК.Петрова

2.КЛАС

часпонеделниквторниксрядачетвъртъкпетък
14.25 – 14.45БЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронноОколен свят – синхронно
14.55 – 15.15БЕЛ  – синхронноБЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронноАнглийски език – синхронноИУЧ БЕЛ – синхронно
15.30 – 15.50Математика – синхронноМатематика – синхронноМатематика – синхронно Английски език – синхронноИУЧ Математика – синхронно
16.00 – 16.20Музика – асинхронноФВС – асинхронноИИ – асинхронноИУЧ БЕЛ синхронноМузика – асинхронно
16.30 – 16.50ФВС – асинхронно ФВС – асинхронноМатематика ФУЧ- синхронно ТП  – асинхронно

ГРАФИК УЧИТЕЛИ ОРЕС 2.КЛАС

12-апрП. Иванова
13-апрП. Иванова
14-апрП. Иванова
15-апрП. Иванова
16-апрП. Иванова
19-апрВ. Колева
20-апрВ. Колева
21-апрВ. Колева
22-апрВ. Колева
23-апрВ. Колева
26-апрА. Сотирова
27-апрА. Сотирова
28-апрА. Сотирова
29-апрА. Сотирова

By admin