Уважаеми родители, във връзка с писмо № 9105-46/05.02.2021 г., вх. № РУО 1-4505/05.02.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, провеждаме допитване до вас относно необходимостта от провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците от Министерство на здравеопазването, антигенният тест е бърза безболезнена манипулация с взимане на проба чрез тампон в носоглътката, която дава резултат в рамките на 15.минути и ще даде отговор за скрита заболеваемост сред учениците от Ковид-19. Моля да попълните анкетата в срок до 08.02.2021г., включително. Благодарим ви за участието! https://forms.gle/Ziz7oHxyG5uz3vth7

By admin