ИМЕ ПАРАЛЕЛКАБАЛ 
ГГГЧОУ „Елин Пелин“АЕ и ИТ52
ТМЧ48.ОУ „Йосиф Ковачев“АЕ и ИТ58
СРЧ14.СУ „Асен Златаров“АЕ и ИТ59
КПИ98.НУ „Св.св.Кирил и Методий“АЕ и ИТ59,5
НМПЧСУ „Веда“БЕЛ и ИЦ51
КЧГ3.СУ „Марин Дринов“БЕЛ и ИЦ50,5
ССС3.СУ „Марин Дринов“ИТ и ИИ54
ТЕМ45.ОУ „Константин Величков“МАТ и ПН258
АНН14.СУ „Асен Златаров“МАТ и ПН232
ИСЧ18.СУ „Уилям Гладстон“МАТ и ПН244
ННХ48.ОУ „Йосиф Ковачев“МАТ и ПН220

Записването се извършва всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч на място в училище с оригинал на удостоверение за завършен начален етап, копие от акт за раждане от 08.07 до 15.07.2021.

Втори етап за прием на заявления на ученици от други училища за 5.клас на училищен план-прием от 16.07 – 23.07.2021г. от 9.00ч до 16.00ч на място в училище или през електронна поща. За повече информация – меню „Прием в 5.клас“ на училищния сайт.

By admin