Съобщение Прием първи клас

43. ОУ „Христо Смирненски“ обявява 32 свободни места за второ класиране на прием в първи клас