начало понеделник вторник сряда четвъртък петък 
13:00 математика-синхронно В.Георгиева математика-синхронно В.Георгиева   математика-синхронно В.Георгиева математика-синхронно В.Георгиева 
13:50   Информационни технологии-синхронно Д.Миланова   ИУЧ-математика-синхронно В.Георгиева История и цивилизации К.Бейзад 
14:00 Физическо възпитание и спорт – асинхронно М.Великова   Физическо възпитание и спорт – асинхронно М.Великова   Английски език – асинхронно Т.Микова 
14:30 Български език и литература – синхронно  Т.Николова Български език и литература – синхронно  Т.Николова Физика и астрономия – синхронно  Български език и литература – синхронно  Т.Николова Английски език – синхронно Т.Микова 
15:10 Биология и здравно образование – синхронно Д.Иванова Химия и опазване на околната среда синхронно Д.Иванова Биология и здравно образование – синхронно Д.Иванова Химия и опазване на околната среда – синхронно синхронно Д.Иванова   
15:50 Изобразително изкуство – синхронно Велчева История и цивилизации – синхронно К.Бейзад География и икономика – синхронно К.Бейзад География и икономика – синхронно К.Бейзад Технологии и предприемачество – синхронно Младенов 
16:30 Английски език- синхронно Т.Микова Музика- синхронно Т.Петрова Музика-асинхронно Т.Петрова     

By admin