Справката се попълва от класните ръководители в срок до 01.09.2020 включително и трябва да включва всички допълнителни материали и помагала за 2-4.клас.

Информацията от справката ще бъде качена в сайта на училището за информация на родителите.

https://forms.gle/w3XKBo7iUJuVsATr9

By admin