линк към анкетата – https://forms.gle/Ag9Wb2f8ZFBN4P4t5

Съгласно Решение №118 на СОС от 15.03.2018 и Решение № 136 по
Протокол № 30 от 06.04.2017 г. Вашият отговор ще бъде използван за избиране на направленията за извънкласни дейности, за които ще бъде обявен конкурс, съгласно Правила на СОС за учебната 2020-2021 година. Благодарим, че попълнихте анкетата!

By admin