Съобщение свободни места след трето класиране за прием първи клас

43. ОУ „Христо Смирненски“ обявява 3 свободни места след трето класиране за прием в първи клас